Marka Danışmanlık ve Analiz

Marka Analizi Nasıl Yapılır?

Küreselleşme ve bunun getirdiği değişimler piyasada bulunan markaları her geçen gün biraz daha zor duruma itiyor. Müşterinin üreticiye ihtiyaç duyduğu, zaman zaman ürünü elde etmek için, sıraya girdiği devirler artık yok. Konumu itibariyle güçlü taraf müşteriler olduğu için, müşteriye ulaşmak için ise her yolu denemek üreticiye düştü.

Böyle olması rekabetin artmasını kaçınılmaz kıldığı gibi, firmaların kendilerine rekabetçi avantaj sağlamak için sadece ürün ve hizmet üzerinden değil; farklılaşma olgusu üzerinden analizler ile yeni yöntemlerin kullanılması ihtiyacını doğurdu.

Rekabetçi avantaj yaratılırken marka kimliği, marka kişiliği gibi kavramlar ortaya çıktı. Her firmanın marka kimliği planlama modeli analiz edilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; özellikle 3 aşamadan oluşan marka kimliği planlama modelinin, ilk aşaması olan stratejik marka analizi nedir inceleyelim.

Marka Analizi Nedir?

Genelde markayı oluştururken marka stratejileri hakkında kararların verilmesi gerekir. Stratejik marka analizi için ilk önce durum analizinin yapılmasının gerektiğini görüyoruz. Stratejik marka analizi çalışmasının 3 bölümden oluştuğunu ve bunların sırası ile;

  •   Müşteri Analizi Yapılması
  •   Rekabet Analizi Yapılması
  •   Kişisel Analiz Yapılması

olduklarını belirttikten sonra işletmelerin kendi ürün veya hizmetlerini markalamak istedikleri zaman bu analiz çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Müşteri Analizi

Müşteri trendleri, müşteri güdüleri, karşılanmamış ihtiyaçlar ve bölümlendirme konularını içerir. Yenilikçi olup, trendleri yakalamak ve müşterinin neyi tercih edeceğini önceden ölçebilmek marka yöneticilerinin en çok önem verdiği noktalardır. Markanın kimliğinin gelişmesine paralel, hangi pazar bölümlerinin marka için en cazip olduğunu belirlemek ve buna göre strateji geliştirmek şirketler için büyük önem kaydetmektedir.

Rekabet Analizi

Yapılırken öncelikle markanın imajı ve kimliği kavramları ve rakiplerinin zayıf ve güçlü yönleri üzerinde çalışmalar yapılarak; şirketin bulunmuş olduğu pozisyonu değerlendirip, olmak istediği yeri ve gelecek piyasasını önceden hissedip ona göre kendi şirketinin ya da markalarının konumlandırmasını oluşturmaları gerekir.

Kişisel Analizi

Kısmında ise marka tüm bu süreçlerin yönetimini yaparken öncelikle kişisel olarak kendi analizini çok iyi yapmalıdır. Mevcut analizini, işletmenin değerini, markanın ruhunu ve diğer markalarla olan etkileşimini üzerinde iyi bir çalışma yapıp kurum analizini ortaya çıkarmalıdır. Çünkü netice itibariyle, işletmenin sunmuş olduğu markaların arkasında şirketin yapısı ve kültürü gibi önemli özellikler yatmaktadır.

Türkiye'nin Güçlü Markalara İhtiyacı var?

Bunu yıllardır herkes söylüyor ama artık bu iş bir iyi niyet ifadesinden ziyade bir mecburiyet haline geldi. Özellikle dış pazarlarda daha kalıcı iş başarıları yakalamamız, ihracatımızda katma değeri artırmamız, ülkemizin değerlerinden daha fazla ve sürekli gelir üretmemiz şart. Teknolojik yatırım markalarına önem verip geleceğe sağlam adımlar atmalıyız bu doğrultuda marka analizini iyi yapmalıyız.

Dünya Markaları Üretmeye Nedersiniz..

 

Hemen Teklif İste . Biz Sizi Arayalım .

 

developer&design
  • Destek Aktif
  • Canlı Sohbet