RFID-Yazılım ve Kurulum

RFID Sistemleri Yazılım ve Kurulum Hizmetleri

Büyük ve Orta ölçekli işletmelere, kurumlara, mağaza, depo vb. mekanlarda ürün kontrolünü sayım yapmadan anında öğrenin, nasıl mı? İş te RFID teknolojisi bunu sağlıyor.

İster özel bir yazılım yaptırın firmanızda bulunan yazılıma entegre edelim, isterseniz Platone Otomasyon ile tüm Entegre tesisinizi yöneten sistemi satın alın!. Farklı ve her isteğe göre RFID ürünlerimiz ile tüm işletmenizi uzay teknolojisine kavşturun.

RFID Nedir & Hakkında Kısa Bilgiler

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir (bkz Otomatik Tanıma ve Veri Toplama). RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

RFID etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulunduğu nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. Kaplama ise etiketin bir nesne üzerine yerleştirilebilmesi için yonga ve anteni çevreler.

 

RFID Etiketleri

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) etiketleri 3 çeşit olabilir: pasif (etkisiz), yarı pasif (yarı etkin) veya aktif (etkin). En ucuz etiket çeşidi olan pasif etiketlerin kendi güç kaynakları yoktur, okuyucunun gücüyle çalışırlar. Buna karşılık, yarı pasif etiketlere ise, gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak küçük bir pil eklenmiştir. Daha geniş okunma alanına sahip bu etiketler daha güvenilir oldukları gibi, okuyucuya daha çabuk cevap verebilirler. Aktif etiketler ise, diğer çeşitlerden farklı olarak devrelerini çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahiptirler. Bu özellikleriyle yüksek performans sergilerler ancak maliyetleri de daha yüksektir.

RFID Frekans Aralıkları

RFID, düşük frekans (LF) 125–134 kHz, yüksek frekans (HF) 13.56 MHz, ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz, 2.45 GHz ve süper yüksek frekans (SHF) 5.8 GHz frekanslarında kullanılabilmektedir.

RFID Düzenlemeleri

Her ülke kendi radyo spektrumunun kullanımı düzenlemektedir. Avrupa'daki spektrum kullanımını düzenleyen Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) [1], UHF RFID için Eylül 2004'te oybirliği ile yeni bir Avrupa Standardına karar vermiştir. Bu standart (ETSI EN 302 208) ETSI'den sağlanabilir. Bu standart RFID'nin 865 - 868 MHz frekans bandında, "Söylemeden Dinle" (LBT) protokolü ile 2 Watt'a varan güç seviyeleri ile kullanılmasını öngörmektedir. Bu standart pek çok Avrupa ülkesinde kabul edilmiş ve yerel düzenlemelere yerleştirilmiştir. Türkiye'de ise, 06.03.2004 tarihli ve 25394 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının (KET) Kurma ve Kullanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca, RFID sistemleri 865.6 - 867.6 MHz frekans bandında maksimum 500 mW (0.5W) güç seviyesi ile uygulanabilmesi onaylanmıştır. Daha sonra 16 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni KET yönetmeliği ile 865.6-867.6 MHz. bandı arasında kullanım gücü 2 Watt olarak yenilenmiş ve Avrupa standartlarına çekilmiştir.

Lorem ipsum dolare...

Class 1 — Gen 2

EPCglobal [3], EPC ile ürün tanımlamasında kullanılan RFID teknolojisinin kullanılmasını küresel boyutta düzenlemek amacıyla, RFID etiketlerinde ve okuyucularında kullanılmak üzere Class 1 Gen 2 (Sınıf 1 Nesil 2) standardını geliştirmiş ve söz konusu standardın dünya genelinde uygulanabilmesi için çeşitli frekans aralıkları belirlemiştir. Aralık 2004’te EPCglobal tarafından onaylanan Class 1 Gen 2, Ocak 2005’te Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu’na (ISO) [4] sunulmuştur.

GEREKSİNİM GEN2 YETISI
Küresel Düzenleme Uyumluluğu Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, vb.
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Çoğul Oturumlar, Yoğun Okuma Modları
Hızlı Çalışma 1600 etiket/sn ABD, 600 etiket/sn Avrupa
Gizlilik Koruma EPC kodu yayınlanmıyor, 32-Bit Kill Şifresi
Gelişmiş Doğruluk "Hayalet Okuma"ların Giderilmesi, Uyumlu Protokoller
Bellek Yazma Yetisi 7 etiket/sn yazım hızı, Seçmeli Kullanıcı Belleği
Grup Aramaları & Filtreleme Esnek Seç Komutu
Düşük Maliyet Çoğul-Satıcı Olanağı
Esneklik Eş EPC numaralarına izin verir & Çoğul EPC’ler
Sertifikalı Ürünler Şu anda mevcut

 

developer&design
  • Destek Aktif
  • Canlı Sohbet